Etiket Sonuçları › makale

HFC-365mfc ve Yüksek Performanslı Sert Poliüretan Yalıtımın Yaşam Evresi Değerlendirmesi

 • Yorumlar: 0
 • Kimyasallar
 • Bir ürünün yaşam evresi değerlendirmesi (life cycle assessment - LCA) çevre dengesi (ecobalance) olarak da adlandırılır. Ürünün hammaddesinin elde edilmesinden üretilip kullanılmasına ve…

Hidrokarbonlu Poliüretan Ekipmanları Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar

 • Yorumlar: 0
 • Kimyasallar
 • Güncel hidrokarbon (HC) teknolojisi, hidrokarbonun tesis içinde bir polyol karışımıyla ön karıştırılması ve akabinde poliüretan prosesinin gerçekleşmesidir. Bu bilgi föyü sürekli ve…

Alev Geciktirici Özelliği Olan Halojenli Alifatik Polieter Polioller

 • Yorumlar: 0
 • Makale
 • Günümüzde ev ve binalarda yangın güvenliğinin sağlanma-sı için poliüretan gibi yapı malzemelerinde alev geciktiriciler kullanılmaktadır. Alev geciktiricilerin

Sert Poliüretan Köpük Malzeme Üretimi

 • Yorumlar: 0
 • Makale
 • Sert Poliüretan Köpük Malzeme Üretiminde Kullanılan Dolgu Maddelerinin Boyutlarının Isı İletim Katsayısı ve Basma Dayanımına Etkileri

Sprey Poliüretan Köpük

 • Yorumlar: 0
 • Makale
 • Sprey poliüretan köpük; uygulama yüzeyine yüksek basınçlı sprey köpük makinesi vasıtasıyla püskürtülen

Görünmez Koruyucularımız Alev Geciktiriciler

 • Yorumlar: 0
 • Makale
 • Hayatımızda oluşan ihtiyaçlarımız doğrultusunda etrafı­mızda, poliüretan (PU) köpüklerden tutun da polietilenden (PE) mamuller

Gündüz Tansel ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik

 • Yorumlar: 0
 • Röportaj
 • BASF Poliüretan'ın Genel Müdürü Gündüz Tansel ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

proliferaKemik Doku Mühendisliği İçin Hazırlanan Biyobozunur Poli(Ester-Üretan) İskeleler

 • Yorumlar: 0
 • Makale
 • Poliüretan (PU) kimyasındaki esneklik, ana zincire, fark­lı karakteristiklere sahip çeşitli sentetik polimerlerin orta­ya çıkmasını sağlayan

Rijit Poliüretan Köpük Levha Üretiminde Kalsit Kullanımı

 • Yorumlar: 0
 • Makale
 • Polimer esaslı kompozit malzeme üretimlerinde hem malzeme maliyetlerini azaltmak hem de malzeme özelliklerinde iyileştirmeler

Mühendislik Plastikleri

 • Yorumlar: 0
 • Makale
 • Plastiklerin büyük bir çoğunluğu ve hemen hemen takviyesiz plastiklerin tamamı termoplastiktir.

Poliüretan Sentezlerinde Organik Çözücünün Reaksiyon Hızı ve Stokiyometri Üzerindeki Etkileri

 • Yorumlar: 0
 • Makale
 • Bu çalışmada termoplastik poliüretanların sentezi esnasında kullanılan organik çözücünün prepolimer oluşum reaksiyon