Etiket Sonuçları › yenilenebilir

Yenilenebilir Kaynak Olarak Bitkisel Yağlardan Poliol Eldesi

  • Yorumlar: 0
  • Makale
  • Son yıllarda araştırmalar sürdürülebilir kimya açısından yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Yenilenebilir ürünlerin ucuz, biyobozunur,

Yenilenebilir Kaynaklı Poliüretan Kompozitler

  • Yorumlar: 0
  • Makale
  • Küresel ısınma, çevre bilincinin artması, atık kontrolü sorunları, fosil kaynakların giderek azalması ve artan petrol fiyatları yenilenebilir kaynaklardan