BU Endüstriyel Kimya Firma Sahibi Yusuf Yılmaz ile keyifli bir sohbet

  • Röportaj
  • Ziyaret: 0
  • yusuf, endüstriyel, bu, yılmaz
  • Son Güncelleme: 9-04-2015
  •  
    Share on Tumblr       


BU Endüstriyel Kimya Firma Sahibi Yusuf Yılmaz ile firmanın gelişim süreci ve sektöre sunmuş oldukları ürünler hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

 

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve sektördeki profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

1976 yılında Trabzon’da doğdum. 2000 yılında KTÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun oldum. 2002 yılında, poliüretan sistemler üreten bir firmada profesyonel iş hayatına başladım. Halen aynı firmada sistem üretimi sorumlusu olarak devam etmekteyim. Aynı zamanda, 2006 yılından beri kendi işimiz olarak BU Kimya’yı kurduk. Halen bu iki işe birlikte devam etmekteyim. Evliyim ve iki çocuğum var.

 

Firmanızın kuruluşundan bugüne gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz?

Firmamız, 2006 yılında sadece poliüretan sistem üreticisi ya da kullanıcıları için; sistem, katkı malzemeleri, hammadde, yarı mamul, makina ve ekipman üretmek veya tedarik etmek amacıyla faaliyete başladı. Daha sonraki zamanlarda sektörel ihtiyaç ve müşteri istekleri doğrultusunda çalışma alanımızı diğer plastik grupları ve metal sektörü ile genişlettik. Bugün ülkemizde Poliüretan Renklendirici denilince, akla gelen ilk firmalardan biri olduk.


Ürün gruplarınızdan ve ürün özelliklerinizden bahsedebilir misiniz? Hangi sektörlere hizmet vermektesiniz?

Bir A.Ş. olarak firmamız; uzmanlık alanımız olan poliüretan sistemler üzerine; sistem üretimi, yardımcı ve katkı maddelerinin üretimi, temini ve ticareti, teknik bilgi ve tecrübelerimizin ilgili sektörlerle paylaşımı ve gelişimi için faaliyete başladı. Benzer üretimlerdeki PVC, TPU, EVA, Termo plastik kauçuk, ABS, neolit gibi hammadde kullanıcılarına hizmet veriyoruz. Ayrıca metal yüzey işlemleri için; sıcak veya soğuk proses endüstriyel yağ alma ve temizlik ürünlerimizle de metal sektörüne hizmet sunmaktayız. Ürünlerimizdeki belirleyici farklardan birisi de, uluslararası kalite gereksinimlerini rahatlıkla karşılayabilir olmalarıdır. Müşterilerimizin özellikle Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelere yapacakları ihracatlarda, gönül rahatlığı ile bizim ürünlerimizi kullanabiliyor olmalarıdır.


Poliüretan sektörüne hitap eden ürünleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Burada öncelikle yaptığımız; poliüretan sistemler, suni deri üreticileri, ayakkabı, terlik ve ayakkabı tabanı üretici ve kullanıcıları başta olmak üzere; filtre, otomotiv yan sanayii, döküm elastomeler için renklendiriciler, sprey boyalar, daldırma boyalar, açma boyalar, kalıp ayırıcılar, solventler ve ihtiyaç duyacakları her tür makina ve ekipmanların üretimi ya da teminidir. Suni deri üretiminde kullanılan koagüle poliüretanlar için geliştirdiğimiz renklendiriciler ülkemizde bir ilk ve halen tek olması bakımından, firmamızın poliüretan sektöründeki yerine ve önemine işaret eder niteliktedir.

 

Ar-Ge faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz? Çalışan profiliniz hakkında bilgi verir misiniz?

Sürekli yenilik ve gelişim ihtiyacı için ülke şartlarını aşacak düzeyde Ar-Ge çalışması yaptığımızı gururla belirtmeliyim. Küresel anlamda çalışma ve ürün kalitemizi, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji bakımından dünya standartlarının üzerine taşımak için personelimizin %10‘u ile ciromuzun %3‘ünü ayırmış durumdayız. Burada firma sahibi iki kimyager, Ar-Ge ve laboratuvar sorumlusu bir kimyager ile ürün ve sektör geliştirme için çalışan ayrı bir kimyager arkadaşımızın olması bizim Ar-Ge’ye bakışımızın göstergesidir. Bünyemizdeki çalışan her dört kişiden biri kimyagerdir.


Kurum içi iletişiminiz ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çalışanlarınızın performansını arttırmaya yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Bilinen kalite sistem yöntemlerine ilave olarak, her çalışma arkadaşımız sisteme ilave olarak imkanlar dahilinde teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanırlar.’ Verimli hayat, mutlu bireylerle sağlanır.’ anlayışı ile insanı sistemin en önemli paydaşı varsayarız. Her durum için, arkadaşlarımızın ihtiyaç duydukları eğitim, araç- gereç ve ekipmanı temin etmek önceliklerimizden biridir.


Firmanızın kalite politikası ve ilkeleri hakkında bilgi verir misiniz?

Bizim için hassas bir konu. Kaliteyi üretmek, satmak ya da belgelemek sağlanabilir bir durum. Bizim için asıl olan kaliteyi hayatın her alanında tesis etmektir. Tedarikçimizden müşterimize kadar olan bütün kademelerde, kaliteyi üretmek, kontrol etmek ve geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kaliteli bir firma olma öncelikli hedefimizdir.


Müşterilerinize satış sonrası destek sağlıyor musunuz?

Elbette. Hizmet anlayışımıza göre teknik ve satış görevlisi arkadaşlarımız, sunduğumuz her ürünü ve kullanılacağı prosesleri mümkün olduğunca kendileri öğrenip, müşterilerimizin ihtiyacına göre onlara yardımcı olmaya çalışmaktadırlar.


Çevreyi korumak ve iş güvenliği hassasiyetleri adına ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

Sorumluluğumuzun farkındayız. Zorunluluğumuzdan daha fazlasını yaptığımıza inanıyorum. Dışarıdan aldığımız profesyonel hizmetlerin dışında, içimizde bir arkadaşımız A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı. OHSAS çerçevesinde üretim birim ve prosesimizi her geçen gün güncelliyoruz.


Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili prensiplerinizden bahsedebilir misiniz?

BU Kimya topluma ve çevreye saygı bilinciyle, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini üretimden pazarlama faaliyetlerine, insan kaynaklarından lojistiğe kadar bütünsel bir bakış açısıyla benimsiyor. Bütünsel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama yapmayı amaçlıyor. Hepimiz biliyoruz ki, doğa ve çevreyle, toplum ve iş dünya sı arasında hassas bir denge mevcut ve kullandığımız kaynaklar, bugün hiç bitmeyecekmiş gibi görünse de yaşadığımız çevreye yönelik orta-uzun vadede ciddi riskler bulunuyor.

Kısa vadeye odaklı bir yaklaşım dünyamızın ve ekonomilerin istikrarına yönelik telafisi zor hasarları da beraberinde getirebiliyor. Bu sebeple, daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya için sürdürülebilirlik konusu kritik önem taşıyor.

 

Firmanızın çevre duyarlılığı ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri mevcut mu?

Sürdürülebilirliğin gereği olarak sosyal sorumluluğu önemsiyoruz. Yaşamın tüm yönleriyle ekolojik çevreye olan bağımlılığı, bizim de onu kayıtsız koruma zorunluluğumuzu ortaya çıkardı. Bu duruma yönelik olarak; poliüretan atıklarının tekrar kullanımı için bir işletme projemiz halen devam ediyor. Ayrıca, poliüretan üretimlerinde kullanılan klorlu solventler yerine organik çözücülerin idame edilmesini destekliyoruz.


2014 yılı firmanız için nasıl geçti? Okuyucularımıza 2015 yılı poliüretan sektörüne yönelik hedef ve projelerinizden bahsedebilir misiniz?

2014 yılı oldukça iyiydi. Müşteri sayımız ve kapasite kullanımımız arttı. Halen üzerinde çalıştığımız dökme elastomer sistemler var. Bu yıl içerisinde üretimine başlamayı planlıyoruz. Öngörümüzde kapasite arttırımı ve toplamda %15 büyüme var. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz.


Poliüretan sektörünün Türkiye’deki konumu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Kimya sektörünün ülke ihracatında ilk iki içerisine girmesi, komşu ve bölge ülkelerdeki belirsizlikler, bizi bütün bu bölge için en güçlü tedarikçi yapıyor. Bu büyümeyi gerektirir ve poliüretan sektörü de bundan payını alacaktır.


Son olarak; sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Bu Kimya ailesi olarak biz üzerimize düşen her göreve hazırız. Büyüyen ülkenin, lokomotif sektöründe faaliyet göstermenin farkındalığı ve sorumluluğu ile biz buradayız, diyoruz. 2015’in herkes için iyi olmasını diliyorum.