Evoflex® - Esnek Poliüretan Sistemler

  • Sistem
  • Ziyaret: 749
  • esnek poliüretan, petrokimya, ravago, evoflex
  • Son Güncelleme: -/-
  •  
    Share on Tumblr       

Hakan Evran / Flexible Sistemler Ürün Müdürü - Ravago Petrokimya Satış ve Pazarlama A.Ş.

Müşterilerimizin özel ihtiyaçları ve bildirilen önkoşulları doğrultusunda çok geniş bir yelpazede dayanıklı ve yüksek performanslı poliüretan sistemleri tasarlayan Ravago Petrokimya yaşamın her alanına fayda katmayı hedeflemektedir.

 

Poliüretan sistemlerin sosyal hayata kazandırılması ile birlikte günümüze kadar sürekli gelişim göstermesi yaşam kalitesini de artırmıştır. Ravago Petrokimya olarak inovatif ve girişimci kültürümüzle dünya çapında güçlenmeye devam ediyor, daha iyi bir yaşam standardı için 40 farklı sektörde yüzbinlerce ürüne hammadde üretiyoruz. İnsanların bütün yaşam alanlarında özellikle; yatak, mobilya ve otomotiv gibi uygulama alanlarında poliüretanlar kullanılmakta ve giderek artış göstermektedir. Ravago Petrokimya uzun yıllardır orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) güçlü ortağı konumunda olması ve bu güçlü ortaklığın uzun vadede devamlılığının sürmesi arzusu ile mobilya, otomotiv ve yatak endüstrisindeki üretici firmalara düşük emisyonlu ihtiyaca uygun kalite belgeli yüksek performansta ürünler formüle etmektedir. Ayrıca yangın güvenlik standartlarının gelişmesiyle birlikte poliüretana yanma geciktirici ürünler uygulanarak çeşitli yanmazlık derecelerinde formülasyonlar elde edilmiştir.

 

Evoflex Kalıplı Esnek Poliüretan Sistemler

• Kalıplı sünger sistemler (mobilya, otomotiv, medikal),

• Vakumlu kalıp sünger sistemler (mobilya, otomotiv),

• Integral skin sistemler (mobilya, otomotiv, medikal),

• Kalıplı viskoelastik sistemler (yatak, medikal),

• Hava filtreleri poliüretan sistemleri (otomotiv).

Kalıplı Sünger Sistemleri

Sınırlı boyutta esneme ve geri şekil alma özelliğine sahip açık hücre yapılı poliüretanlardır. Kalıplama yöntemiyle yapılan uygulamalarda likit olan poliol sistem ve izosayanat belli bir oranda makine yardımıyla karıştırılarak kalıba enjekte edilir. Bu karıştırma işlemi iki sıvının reaksiyona girmesini sağlar. Bu reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur ve sonucunda poliüretan, CO2 ve ısı açığa çıkar. Reaksiyon sonucu oluşan köpük kalıbın şeklini alır ve esnek bir yapıda olur. Hazırlanan poliol sistemler tavsiye edilen izosiyanatlar ile kullanılmaz ise teknik problemler çıkar veya köpüğün kalitesi istenilen özelliklerde olmaz. Ayrıca süngerin kalitesini, karıştırma işlemini yapan makineler ve enjekte edilen kalıpların dizaynı da büyük ölçüde etkiler. Sünger üretiminde yüksek basınçlı makineler ve ısıtmalı alüminyum kalıplar tavsiye edilir.

 

Günümüzde özellikle yangın güvenlik standartlarının gelişmesi ev, ofis ve fabrika üretim yerlerinde bu standartların uygulanması için yüksek maliyetli yangın söndürme sistemlerinin devreye alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Buna ilaveten Ravago Petrokimya olarak geliştirdiğimiz yanmazlık ilaveli sünger formülasyonları ile artık yangın riskini de minimuma indirme fırsatı sunuyoruz.

 

Vakumlu Kalıp Sünger Sistemleri

Poliüretan ürünler günlük hayatta farklı şekil ve özellikler de karşımıza çıkan ürünlerdir. Kullanım tekniklerinden biri de vakumlu kalıp sistemlerdir. Bu sistemler üretim sonrası direkt kullanıma hazır olan sistemlerdir. Poliüretan süngerler kalıp sonrası suni deri, deri, kumaş vs. gibi tekstil ürünler ile kaplanıp kullanıldığı gibi direkt kalıpta da bu işlem rahatlıkla uygulanabilir. Kalıp içerisine yerleştirilen tekstil ürünü kumaş ise direkt, suni deri ise 70-800C’de ısıtılarak kalıba düzgün bir şekilde yerleştirilir, vakumlanır ve kalıp formunun alınması sağlanır. Kalıp içerisine dökümü yapılan kimyasal direkt kullanıma hazır hale gelir.

 

Kalıplı Viskoelastik Sistemler

Vücudun ağırlığına göre şekil alan akıllı sünger” olarak da adlandırılan viskoelastik köpükler ısıya karşı çok duyarlıdır; sıcak ve soğuğa göre güçlü değişim özellikleri gösterirler. Viskoelastik köpüğün karakteristik özelliği, noktasal yüzey basıncını azaltmada ve ağırlığın yüzeydeki her noktaya eşit dağıtılabilmesinde son derecede etkili olmasıdır. Köpük, uygulanan bu tür basınçlardan sonra yavaşça eski halini alır. Viskoelastik sistemlerin bu özelliği yatak, mobilya endüstrisi ve medikal sektörde tercih edilmesini sağlar.

 

İntegral Skin Sistemler

Poliüretan köpükler, kullanılan poliol sistem ve izosiyanatın özelliklerine bağlı olarak sert, esnek ve yarı sert ya da yarı esnek yapıda olabiliyor. İçyapısı esnek ve açık hücreli, kabuk kısmı sert ve kısmen esneyebilen köpüklere İntegral köpükler, kısaca İntegral PU (poliüretan) denir. İntegral poliüretanlar bazen semi-rigid poliüretan olarak da adlandırılır. Semi-rigid köpüklerin en önemli özellikleri darbe emme, söndürme ve soğurma’dır. Bu nedenle daha çok vibrasyon önleyici, gürültü-ses izolasyonu amacıyla kullanılırlar.

 

İntegral Poliüretanlar

İntegral poliüretanlar nihai parça üretiminde kullanılırlar. Kalıptan çıkan parça ya rafa ya da çöpe gider. Bu nedenle hammadde, kalıp ve makine üçlüsü tam uyumlu olmalıdır. Hiç şüphesiz kullanılan kalıp ayırıcı ya da kalıp içi boyaları da aynı titizlikle seçilmek durumundadır. İntegral poliüretanlar yoğun olarak otomotiv sektörü, medikal ve ofis mobilyaları sektöründe kullanılır.

 

İntegral sektöründe kullanılan formülasyonlarda şişirici ajan olarak 141b (HCFC) kullanılırken, Montreal Protokolü ve ulusal yönetmelikler nedeniyle HCFC-141b’nin poliüretan (PU) köpüklerde şişirme ajanı olarak kullanılması 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Türkiye’de sonlandırılmıştır.

Birçok alternatif kimyasal olmasına rağmen sadece sınırlı miktardaki kimyasallar poliüretan endüstrisinin talep ettiği teknik özellikleri sunabilmektedirler. Ravago Petrokimya bünyesinde ozona etkisi zayıflatılmış uluslararası standartlara uygun onaylı gazlar kullanılmaktadır.

Hava Filtreleri Poliüretan Sistemleri

Yüksek dereceli selüloz liflerden meydana gelen filtre elemanları hava filtresinde kullanılır. Hava filtresinin en önemli amacı motorun olası her türlü tozlu ortamda aşınmalara karşı yeterli bir biçimde korunmasını sağlamaktır. Günümüzde hava sirkülasyonunu sağlayan her ortamda filtreler kullanılmakta özellikle uzay teknolojilerinde, nükleer enerji santrallerinde, savunma ve askeri tesislerde, medikal sektöründe, sanayi ve endüstride, otomotivde, ev araç ve gereçlerinde

hava filtreleri önemli yer tutmaktadır. Hava filtreleri hava akışına çok az mukavemet göstererek en küçük mikronik tozları yutar. Ufak ve hafif ağır hizmet hava filtreleri çok tozlu ortamlarda çalışan motorlarda özellikle iş makinelerinde kullanılır. Bu filtreler sayesinde güçlü motorlara sahip araçlar tozlu ortamlardan etkilenmeyeceği için sisteme giden hava yanma verimini yüksek tutarak aracın çalışma koşullarında problem yaratmaz.

 

Ravago Petrokimya olarak; özellikle hava filtrelerinde conta görevi görerek sızdırmazlık ve filtre elamanlarına tutuculuk özelliği veren, elastikiyeti yüksek çekme ve kopma direnci güçlü poliüretan sistemleri sunuyoruz. Düşük emülsiyonlu istenilen sertlik ve renkte tasarlanan, panel ve radyal

hatlarda kullanılan poliüretan köpükler ağırlıklı OEM firmaları tarafından güvenle kullanılmaktadır.