ISOPOL Gn. Müd. Ferhat Yücedağ ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

  • Röportaj
  • Ziyaret: 363
  • ferhat yücedağ, isopol
  • Son Güncelleme: 15-02-2017
  •  
    Share on Tumblr       

ISOPOL Poliüretan Genel Müdürü Ferhat Yücedağ ile firmanın gelişim süreci ve sektöre sunmuş oldukları ürünler hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve sektördeki profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

1980 yılında İstanbul’da doğdum. 2003 yılında lisans eğitimimin tamamlanmasını takiben 2006 yılında ‘Antibakteriyel Poliüretan Yara Örtüsü’ konulu yüksek lisans tezimi tamamladım. Askerlik hizmetimi takiben 2007 yılında sektöre Ar-Ge Mühendisi olarak giriş yaptım. 2007-2015 yılları arasında farklı firmalarda ve farklı pozisyonlarda etkin görev aldım. 2015 yılında ISOPOL Poliüretan’da kurucu ortak olarak sektöre hizmet vermeye başladım.

Firmanızın kuruluş süreci, tesisleri, üretim konusu, pazar payı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

ISOPOL Poliüretan, 2015 yılı Nisan ayında fiili olarak Mersin’de MTOSB’de 36.000m² alan üzerine kurulmuş olup tesisimizde poliester poliol, pre-polimer, katalizör, aktivatör karışımları ve pre-blended poliol üretim hatları mevcuttur. Yıllık 15.000 ton poliester poliol, 60.000 Ton PU Sistem üretim kapasitemiz mevcuttur.

Ürün gruplarınızdan ve ürün özelliklerinizden bahsedebilir misiniz? Hangi sektörlere hizmet vermektesiniz?

2015 yılı başlarından itibaren amiral ürünümüz ile sandviç panel sektöründe hizmet vermeye başladık.

2016 yılı itibari ile de diğer rijit ürünlerini portföyümüze kattıktan sonra 2016 yarısından beri Ar-Ge faaliyetleri başarı ile yürütülen otomotiv ve ofis grubu ile kalıplanmış sünger poliüretan sistemlerinin ticari olarak satışına başlanmıştır. 2017 yılı ilk çeyreğinde flexible slabstock ürünlerinin pazarlama faaliyetlerinin başlatılması planlanmaktadır.

Satış faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Ağırlıklı olarak hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz?

Pazarlama faaliyetlerinde odak noktamız tüketici ihtiyaçları olup tüketici tatmini yoluyla karlılığımızı devam ettirmekteyiz. İç pazarın daralması ve karlılıkların azalması ve vadelerin uzaması ile yönümüzü dış pazara çevirmiş bulunmaktayız. Hedef pazarlarımızı; İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya olarak sıralayabiliriz.

Laboratuvar ve Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ar-Ge yatırımlarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Ar-Ge personelimiz, konusunda uzman kişilerden oluşmakta olup ileri teknoloji gerektiren ürünler ve kendimize özgü çalışmalar ile sektöre yön veren firmalardan biri olmak istiyoruz.

Firmanızın misyon ve vizyonu hakkında bilgi verebilir misiniz? Firmanızı rakiplerinizden ayıran özelliğiniz sizce nedir?

Misyonumuz; inovatif ürünler ve hizmetler geliştirerek, müşterilerine ve sektörüne değer yaratan çözüm ortağı olmak.

Vizyonumuz; 2023 yılında bölgesel bir güç olarak yenilikçi uygulamalarla sektörün yönlendirilmesinde etkin rol oynamak.

Bizi rakiplerimizden ayıran belirleyici özelliklerimiz; müşterimizi tüm süreçlerin merkezinde tutarak hem kendimize hem de onlara doğru ürün ve hizmet ile değer katarız.

Firmanızın kalite politikası ve ilkeleri hakkında bilgi verir misiniz? Müşterilerinize satış sonrası destek sağlıyor musunuz?

Kalite politikamız; müşteri beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmet sunmayı hedeflemekteyiz. Ürün ve hizmet sunumunda ülkemiz ve dünya standartları ve ülkemizin altına imzasını atmış olduğu protokolleri referans alarak çevreye duyarlı üretim yapmaktır.

Kurum içi iletişiminiz ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çalışanlarınızın performansını artırmaya yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Firmamızdaki olumlu ya da olumsuz tüm gelişmeler hakkında ekip üyelerimiz ve çalışanlarımız haberdar edilerek kararların alınmasında çalışanlarımızın katılması sağlanmaktadır. Aylık yaptığımız organizasyonlarda çalışanlarımızın aileleri ile ilişkilere girerek firma ve aile bütünleşmesini sağlıyoruz. Bu şekilde üretkenliği ve motivasyonu artırdığımıza inanıyoruz.

Çevreyi korumak ve iş güvenliği hassasiyetleri adına ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

Sürekli gelişme içerisinde çevre duyarlılığını doğaya ve topluma olan sorumluluklarımız bilinciyle ön planda tutarız. Bu kapsamda çevre ve iş güvenliği danışmanlık hizmetlerini satın alıp periyodik olarak çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı eğitiriz. Her türlü faaliyet esnasında yaralanmaları engellemek amacıyla riskleri belirler, değerlendirir ve etkilerini en azamiye indirmek için önlemler alırız.

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleriniz nelerdir?

Doğaya ve topluma olan sorumluluklarımızın bilinci ile ozon tabakasına zarar vermeyen (Flor ve Klor içermeyen) şişirici gazların kullanımını tercih etmekteyiz.

Hedef ve projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

İthalatı yapılan hammaddelerin üretimini yaparak dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflemekteyiz. Tüketici ihtiyaçları ötesinde katma değeri daha da yüksek ürünlere yönelmeyi hedeflemekteyiz.

Poliüretan sektörü hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Son olarak; sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Sektörel raporlar incelendiğinde Türkiye’de PU kullanımının sektörel büyümesinin üzerinde olduğu tespit edilmektedir. Sektör aynı zamanda son yıllarda ana oyuncuların dışında birçok firmanın kurulmasına şahitlik etmektedir. Sektöre yeni giren oyuncular sektördeki çeşitliliği ve rekabeti artıracağından dolayı sektörün gelişimine katkıda bulunacaklardır. Sektörün gelişimine katkıda bulunan poliüretan kullanıcılarının ISOPOL’ü çözüm ortağı olarak görmelerini temenni ederiz.