Kimteks Poliüretan CEO'su Sayın Cavidan Karaca ile Keyifli Bir Sohbet Gerçekleştir

  • Röportaj
  • Ziyaret: 1196
  • kimteks, cavidan karaca, poliüretan
  • Son Güncelleme: 27-10-2016
  •  
    Share on Tumblr       

Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. CEO’su Sayın Cavidan Karaca ile profesyonel özgeçmişi ve firmasının geçmişten bugüne gelişimi, hedefleri, Ar-Ge çalışmaları hakkında gerçekleştirdiğimiz, sorularımıza yanıtlar bulduğumuz samimi ve keyifli röportajımızda Sayın Karaca’yı her yönüyle tanıma imkanı bulduk.

 

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan, firmanızdaki konumunuzdan ve sektördeki profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği 1992 yılı mezunuyum. İş hayatıma Erkunt Döküm firmasında Üretim Mühendisi olarak başladım. Devamında da Arçelik‘te Üretim Mühendisi ve Satınalma Yöneticisi, yine Omsan Lojistik’te Satınalma Yöneticisi olarak çalıştım. 2002 yılında, ‘turnaround management’ konusunda danışmanlık hizmeti veren ‘İnnovis Danışmanlık’ firmasının 2 kurucu ortağından biri oldum ve 2001-2015 yılları arasında; üretim, Ar-Ge ve hizmet sektörlerindeki çeşitli firmalarda, turnaround projeleri kapsamında, Geçici Genel Müdürlük (Interim Management) yaptım, yeniden yapılanmaları ve şirket dönüşüm projelerini yürüttüm.

 

2014 yılı sonunda Kimteks‘te başlayan bir danışmanlık projesi sonunda, aldığım teklif ile 2015 yılı başından itibaren CEO olarak görev yapıyorum.

 

Firmanızın kuruluş süreci, tesisleri, üretim konusu, Pazar payı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.; bu kimliğine 1 Ocak 2016 yılı itibarı ile 33 yıllık bir kuruluş olan Kimteks Kimya firmasının; iki iş kolunun bölünmesi ile başlamıştır. Bölünme süreci sonunda Kimteks Kimya; suni deri, plastik, boya ve tekstil kimyasalları konusunda satış ve dağıtım iş kolunda faaliyetine devam ederken, Kimteks Poliüretan A.Ş.; ‘System House’ yapısı dahilindeki poliüretan sistemleri tasarım, üretim ile satış ve pazarlanması konusundaki çalışmalarına devam etmektedir.

 

Özetle; 33 yıldır reel sektörde yer alan Kimteks, poliüretan sistemleri konusundaki 1989 yılından bu yana faaliyette olup, bildiğiniz gibi Türkiye’de üretim yapan ilk ‘Poliüretan Sistem Evi’ firmasıdır.

Üretim tesisimiz; Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde, sektörde örnek gösterilecek donanımda modern bir tesistir.

 

Ürün gruplarında farklılık göstermekle birlikte, ağırlıklı hizmet verdiği ayakkabı ürün grubunda Kimteks, Türkiye pazarında lider konumundadır.

 

Ürün yelpazenizden ve ürün özelliklerinizden bahsedebilir misiniz? Hangi sektörlere hizmet vermektesiniz?

Kimteks sektörde; Ayakkabı, Flexible, Rigid ve C.A.S.E. olarak tanımlanan 4 ana sektörde ürün grubu ile hizmet vermektedir. Dolayısıyla, her pazar ve her uygulamaya hizmet vermeyi hedeflemiş, bu uygulamaların hepsine hitap edecek ürün yelpazesine sahip bir sistem evidir. Bu ürün gruplarından; ayakkabı ürün grubu isminden de anlaşılacağı gibi; ayakkabı ve terlik sektörüne taban üreten firmalara hammadde sistemleri tedarik etmektedir. ‘Flexible’ ürün grubu; otomotiv, büro mobilyaları ve ‘Rigid’ ürün grubu; beyaz eşya, yalıtım, inşaat, güneş enerjisi, boru izolasyonu, mobilya gibi pek çok sektöre ürün temin etmektedir.

 

"C.A.S.E” ise, açılım olarak Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers isimlerinden gelen, küçük, parçalanmış, birbirine çok benzemeyen uygulamalardan oluşan, birbirinden çok farklı ve karşılanmamış talep ve ihtiyaçlara çözüm bulmaya çalışan, teknoloji ve know-how isteyen, hemen hemen diğer 3 ürün grubunun müşterilerine de bir şekilde hizmet verebilen ürün grubudur.

 

Satış faaliyetleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ağırlıklı olarak hangi bölgelere satış gerçekleştirmektesiniz?

Ana yapı; Türkiye pazarı ve ihracat pazarlarında, alt yapı faaliyet alanları bazında uzmanlaşmış bir satış organizasyonumuz var. Türkiye pazarında yoğun hizmet verdiğimiz bölgelerde, bölge yapılanmamız da söz konusudur. İhracat pazarlarında, etkin olduğumuz birçok ülkede direk müşterilerle çalışmamızın yanında, ülke distribütörlerimiz ya da ülkelerinde etkin satıcılarla da işbirliklerimiz de mevcuttur. Satışlarımızın yaklaşık %30’dan fazlası ihracat yaptığımız 30-35 farklı ülkeyedir.

 

Laboratuvar ve Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ar-Ge yatırımlarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Daha önce de ilettiğim gibi, sektörde örnek bir üretim tesisimiz, laboratuvar ve Ar-Ge yapılanmamız söz konusudur. Ancak hedeflerimiz büyük ve bu kapsamda, Ar-Ge‘ye hem insan kaynakları ve hem de donanım anlamında ciddi yatırımlar yapıyoruz.

 

2016 yılında Ar-Ge ekibimize, sektör deneyimleri yüksek yeni arkadaşlarımızın da katılımıyla daha da güç kazandık. Hedefimiz 2016 yılı sonunda Ar-Ge faaliyetlerimizi, bir ‘Ar-Ge Merkezi’ olarak devam etmektir. Mevcut devam etmekte olan 3 adet TEYDEB projesi yürütmekteyiz. Ayrıca, Ar-Ge çalışanlarımızın yüksek lisans-doktora çalışmalarını da destekliyoruz.

 

Piyasadaki ürünlerinizin mevcudiyetlerini uzun süre devam ettirebilmelerini sağlamak için önem verdiğiniz konular nelerdir?

Kalıcı olmanın yolu, artık bir klasik olan kalite, lojistik, maliyet avantajındaki üstün konumunuzu korumaktan geçmiyor. Bunlar zaten gerek şartlar, zorunluluklar. Kalıcı olmak için; sektörün gelecekteki ihtiyaçlarını önceden öngörmek, bu konuda Ar-Ge çalışmaları konusunda öncü olmak, sürekli iyileştirmeyi hedefleyerek müşterilerimizin rekabet gücünü artırarak, ‘tercih edilen’ firma konumunu korumak önemlidir, önceliğimizdir.

 

Çevreyi korumak ve iş güvenliği hassasiyetleri adına ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

Çevreyi korumak ve iş güvenliği konusundaki hassasiyetimiz, yasal zorunluluklar dışında, sorumlu ve vicdanlı bir kurumsal yapı olarak vazgeçilmez önceliğimizdir.

 

Bu konuya hem ciddi yatırım yapmış durumdayız ve hem de bu konudaki duyarlılığımızı her kademede bilen ve görevlerini hakkı ile yapan bir ekibimiz var. Haftalık toplantılarımız, danışmanlarımız ve bilinçli politikalarımız ile çevre ve iş güvenliği konularında gerekli önlemleri alarak ilerliyoruz.

 

Müşteri memnuniyetini sağlamak ve beklentilerini karşılamak adına ne tür hizmetleriniz var? Müşterilerinize satış sonrası destek sağlıyor musunuz?

Bu konudaki faaliyetlerimiz, sektörde örnek gösterilecek düzeydedir. Teknik Destek ismi ile yapılandırdığımız bir ekibimiz; üretim, satış ve Ar-Ge ekibi ile matris çalışması olan, sektörde yaygın deneme ve problemler için değil, müşterimizin şartlarını bilmek, hissetmek, ihtiyaçlarını önceden görmek anlamında ‘rutin ziyaretler’ gerçekleştirmektedirler. Bunun hem müşterilerimizin memnuniyetine ve hem de süreçlerinin birbiri ile ilişkilerine ciddi katkılarını görüyoruz.

 

Firmanızın misyon ve vizyonu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Misyonumuz; sektörümüzde birey ve topluma saygılı, hukuka ve etik değerlere sahip, çevreye duyarlı bir iş yapma anlayışı ile paydaşlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamaktır.

 

Vizyonumuz; sektörümüzde ürün ve hizmet kalitemiz ile 5 yıl içinde, 2021 yılına kadar, %100 büyümek, 2020 yılında, Türkiye‘de pazar lideri olmak ve ihracat oranımızı %40’lara taşımaktır.

 

Kurum içi iletişiminiz ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çalışanlarınızın performansını artırmaya yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Kurum içi bir iletişim planımız var. Bu plan dahilinde haftalık, aylık, dönemsel, yıllık bir araya geldiğimiz, ortak süreç sahiplerinin birlikte takip ettikleri ve izledikleri proje çalışmalarımız var.

 

İş dışında sosyal sorumluluk projelerimizi kurumumuz adına üreten ve gerçekleştiren bir ekibimiz var.

Çalışanlarımızın eğitim gören, başarılı çocuklarını küçük de olsa ödüllendirdiğimiz bir iletişim etkinliğimiz var.

 

Bir diğer ekibimiz de KAT, ‘Kimpur Aktivite Timi‘; bu ekip de çalışanlarımızın iş dışında birlikte zaman geçirmeleri için kendilerinin beklentileri ve kendilerinin planlamaları ile proaktif olarak çalışan bir grup ki yemekler, doğum günü kutlamaları vb gibi klasik organizasyonlar değil, rafting, trekking vb. aktiviteleri de gerçekleştiriyoruz.

 

Poliüretan sektörünün en önemli sorunları neler ve siz ne tür çözümler öneriyorsunuz?

En önemli sorunu Ar-Ge’ye gerekli önemin verilmemesi ve sadece genel kimya bilgisi ile sınırlı, kısıtlı insan kaynakları profilleri olarak görüyorum.

Poliüretan, dinamik yapıda bir ürün. Doğru uygulamaya, doğru ürünü önermek en öncelikli konu. Bu da, ciddi bir Ar-Ge ve teknik ekip tecrübesi, insan kaynağına yapılan yatırım ve kalıcılığın sağlanması ile mümkün.

 

Biz üreticilerin, bu anlamda takipçi değil, öncü firmalar olup, bu konuda üniversitelerle işbirlikleri, uluslararası danışmanlarla çalışmalar konusunda sektördeki bu birikim oluşana kadar aksiyon almamız çok önemli.

 

Firmanız adına hedefleriniz ve projeleriniz ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Kimteks, bir dönüşüm yönetimi içinde olduğumuz dinamik bir şirket. Vizyonumuz doğrultusunda 5 yıllık bir ciddi büyüme projeksiyonumuz var, bu anlamda altyapı ve insan kaynakları yatırımlarımız devam etmekte. Ayakkabı ve flexible faaliyet alanlarında sektördeki Pazar paylarımızı korumak ve artırmak hedefimiz. Ancak, Rigid faaliyet alanına yönelik, özellikle buzdolabı, yalıtım ve inşaat sektörlerinde radikal hedeflerimiz var ve bu konuda ciddi bir atak içindeyiz.

 

İhracatta belirttiğim gibi, Türkiye’yi merkez alıp bir pergel açtığımızda etrafımızdaki tüm ülkeler hedef pazarlarımız. İhracat pazarlarımızda hem daha çok ülke ve müşteriye ulaşmak hem müşterimizin satışlarımızdaki payının %5’i geçmemesi hedefimiz.

 

Hedefimiz; kurumsal yapıda yönetilen ve hızlı, esnek, öncü bir firma olmak.

Poliüretan sektörü hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Dünya poliüretan pazarı 2010 yılında 13,650 kilotonlardan 2016 yılında 17,950 kilotonlara ulaşmıştır ve ortalama yıllık büyüme oranı % 4,7’dir. Türkiye poliüretan sektörü, bu konuda çok daha yüksek

bir performansa ve büyüme oranlarına sahip ve hala büyüme potansiyeli çok fazla. Son 10 yılda Türkiye ekonomisinin büyüme ortalaması %3,88 gerçekleşirken, yaptığımız pazar araştırmaları ve analizlerine göre, Türkiye Poliüretan pazarının yıllık büyümesi yaklaşık %7-8 olarak gerçekleşmiş görünüyor. Bu da ülkemizde poliüretan pazarının, Türkiye ekonomisi ile birlikte ama ekonomiden de bir miktar bağımsız büyüdüğünü, performansının dünya ortalamasının üstünde olduğunu ve bize oldukça çekici fırsatlar sunduğunu gösteriyor.

 

Teknoloji ve know-how’a önem veren ve bunu doğru strateji ile bağdaştıran üreticiler, önümüzdeki yıllarda rakiplerine göre daha avantajlı konuma geçecekler. Biz bu konuda stratejilerimizi oluşturduk, gerek yatırımlarımız, gerek teknoloji, gerekse insan kaynakları açısından planlarımızı yaptık, hedeflerimize yürüyoruz.

 

Hizmet verdiğimiz ve vereceğimiz tüm pazar ve uygulamalarda, sürekli yeniliğe, uzmanlığa, teknik servise önem veriyoruz. Müşterilerimizin karşılanmamış ihtiyaçlarını, yeni ürün ve uygulama taleplerini, hızlı ve çevik bir şekilde çözmek, müşterilerimize bu "terzi usulü” tasarlanmış, katma değerli performans çözümleriyle ekstra değer kazandırırken, kazan–kazan formülü ile biz de müşterilerimizle birlikte daha çok büyüyüp, daha çok kazanacağız.

 

Son olarak; iş hayatının yarattığı stresin olumsuz etkilerinden korunmak adına boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi daha iyi tanıyabilmemiz adına bize hobilerinizden bahsedebilir misiniz?

Bir küçük kızım var ki, her anne gibi, başka hiçbir şey onunla olmak ve zaman geçirmek kadar keyif vermiyor. Ancak, işi özel hayatıma taşımamayı öğrenmeyi başaranlardanım. İş hayatı ve güncel problemleri, iş dışında yaşamam. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Seyahat etmek, eşim ile ortak hobimiz. Yemek yapmayı ve yemeyi de çok seviyorum. Bu anlamda gezilerimiz de daha çok iyi yemek rotaları. Her seyahatimizde 1.000-1.500 km yol yapıyoruz. Buna paralel de en çok yemek ve mutfak kültürüne yönelik kitaplar okuyorum, araştırmalar yapıyorum.

 

Bunun yanında, zaman zaman aksatsam da spor yapıyorum. Bir de çizgi roman okumaktan çok keyif alıyorum, haftalık takip ettiğim çizgi roman serileri var. Ancak, asıl gerçek; emeklilik hayallerim hiç olmadı, her zaman için en büyük hobim ‘çalışmak’.