Kompozit Endüstrisinde Kullanılan Doymamış Polyester Jelkotlar

  • Kimyasallar
  • Ziyaret: 0
  • jelkot, doymamış polyester, kompozit
  • Son Güncelleme: 26-11-2015
  •  
    Share on Tumblr       

Bülent Darcan /Teknik Müdür  - Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.


Doymamış polyester reçineleri, glikoller ile iki veya daha fazla fonksiyonlu asitlerin reaksiyonu sonucu oluşan polimerik malzemelerdir. Yapılarında karbon – karbon çift bağ (C=C) içerdiklerinden dolayı, sertleştiklerinde bir ağ yapısı oluşturarak tekrar işlenmesi mümkün olmayan sert ve sağlam bir malzemeye dönüşürler. Bu tür malzemelere "Termoset” malzemeler denir. Ham haldeki polyester reçinesi oda sıcaklığında katı hale geçen, camsı ve çok kırılgan bir malzemedir. Bu durumda kullanılması mümkün olmayan polyester reçinesi, ancak stiren monomer içerisinde çözelti haline geldiğinde sıvı formunu alır ve bir peroksit (sertleştirici) yardımıyla reaksiyona girerek sertleşebilir. Peroksit eklendiğinde, polyester molekülünün içerisindeki karbon

 

– karbon çift bağları stiren monomer ile reaksiyona girerek ağ yapısına sahip sert bir malzeme oluşturur. Molekül içerisinde bulunan çift bağların yoğunluğu, sertleşmiş malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesinde çok önemlidir. Örneğin, çok fazla doymamışlık (çift bağ) içeren bir polyester molekülü kürleştiğinde sık bir ağ yapısı oluşturacağından sıcaklık dayanımı, sertliği ve kimyasallara karşı dayanımı daha yüksek ve su emmesi de daha düşük olacaktır.

 

Kompozit malzeme üretiminde kullanılan polyester reçineleri çoğunlukla cam elyafı ile kuvvetlendirilerek son ürünü oluşturur. Üretilen kompozit malzemenin son kullanım yerine göre reçine ve elyaf seçimi yapılarak malzemenin özellikleri optimize edilir. Elyaf takviyeli kompozit ürünler otomotiv, boru, inşaat ve denizcilik başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılmaktadır.

 

Polyester reçineleri için bir başka kullanım alanı da mineral dolgular ile dolgulandırılarak kalıplamak suretiyle sun’i mermer ve mutfak tezgahları üretimidir. Özellikle mutfak tezgahı üretiminde hem malzemenin temizlik kimyasalları, su ve termal şoklardan korunması için hem de estetik bir görünüm oluşturması için yüzeyi jelkot ile kaplanır. Jelkot teknik olarak, son ürüne estetik görünüm ve dış şartlara karşı koruma sağlayan modifiye edilmiş bir polyester reçinesidir. Kalıp yüzeyine fırça veya tabanca ile uygulanıp kürleştikten sonra arkasına laminasyon veya döküm yapılır. Kalıptan alınan ürünün jelkotlu yüzeyi, kalıp yüzeyinin kalitesini birebir yansıtan ve bitmiş ürüne görsellik katan bir tabaka oluşturur.

 

Bir jelkotun uzun dönem performansında en belirleyici faktör kullanılan baz reçinenin kimyasal yapısıdır. Üst düzey bir performans elde etmek için jelkot reçinesinin izoftalik asit ve neopentil glikol kombinasyonlu olması gerekmektedir. Daha iyi performans sağlayan asit ve glikoller olmakla birlikte maliyet/performans dengesini en iyi sağlayan izoftalik asit – neopentil glikol kombinasyonudur. Reçinenin ve jelkotun kürleşerek son halini almasını sağlayan reaktif solventler de uzun dönem performans açısından belirleyicidir. Düşük viskosite ve hızlı kürleşme sağlaması açısından stiren monomer en çok tercih edilen reaktif solventtir. Ancak stiren monomer aromatik halka içerdiğinden dolayı UV dayanımı iyi değildir. UV dayanım özellikleri bir takım UV absorber katkıları ile iyileştirilse de kalıcı bir sonuç elde etmek çok zordur. UV altında sararma ve degradasyonu önlemek veya geciktirmek için genellikle stiren monomer ile kombine olarak bir alifatik solvent (Ör. akrilat, metakrilat) kullanılır. Bu sayede malzemenin içerisindeki aromatik bileşen oranı düşürülerek UV dayanımı arttırılmış olur.

 

Jelkot tabakası en dış katman olup her türlü dış etkiye maruz kalacağı için doğru bir şekilde formüle edilmesi ve uygulanması son derece önemlidir. Bu bağlamda özellikle yüksek kaliteli mutfak tezgahı üretiminde kullanılan jelkotlardan istenilen özellikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

• Mutfakta kullanılan temizlik kimyasallarına karşı dayanım,

• Özellikle evye kısımlarının maruz kalacağı termal şok dayanımı,

• Parlaklık ve canlılık ile beraber albeni yaratabilen estetik görünüm,

• Oluşabilecek mekanik darbe ve çizilmelere dayanım,

• Yüzeyde pinhol ve porosite oluşturmaması,

• Zamanla kılcal çatlaklar oluşturmaması,

• UV ışınlarına karşı dayanım,

• Yüksek sıcaklığa dayanım.

Yukarıda bahsettiğimiz özelliklerin tümü göz önüne alınarak Boytek Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiş olan BRE 336 kodlu jelkot zorlu simülasyon testlerinden başarı ile geçerek kısa zamanda sektörde kabul gören bir ürün haline gelmiştir.

İzoftalik – neopentil glikol kombinasyonlu ve akrilik modifiye formülasyona sahip bir baz reçine üzerine geliştirilen BRE 336 jelkot, gerek uygulama gerekse de uzun dönem performans özellikleri ile fark yaratan ve kompozit ürünlere değer katan bir jelkottur. Esnek yapısı sayesinde özellikle uzun süreli kullanım sonucu oluşan kılcal çatlamaların önüne geçildiği gibi, neopentil glikolü destekleyen özel glikol yapısı sayesinde termal şok dayanımı en üst seviyededir.

 

Mutfak tezgahı üretiminde kullanılan sim ve efekt granüllerinin canlı, parlak ve net olarak görünmesi ürünün görselliği açısından çok önemli olduğu için kullanılan jelkotun yüzeyde son derece şeffaf bir tabaka oluşturup bulutlu veya puslu bir görünüm ile sim ve efektlerin canlılığını maskelememelidir. BRE 336, piyasadaki muadil jelkotlar ile karşılaştırıldığında çok daha şeffaf bir görüntü vermektedir. Ürünlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için teknik departmanımızla kontağa geçebilirsiniz.