Kontinü Sandviç Panel Üretiminde Sabit Poker Teknolojisi

  • Teknoloji
  • Ziyaret: 0
  • poliuretan, basf, sandvic
  • Son Güncelleme: 27-08-2013
  •  
    Share on Tumblr       
Resim 1. Kontinü yöntemle üretilmiş sandviç paneller.

Poliüretan dolgulu sandviç paneller endüstride hafifliği, estetik görünüşleri ve eşsiz yalıtım özellikleriyle büyük kullanım alanına sahiptirler. Yüksek basınçlı enjeksiyon makineleri yardımıyla kontinü hatta istenilen boy ve ebatlarda üretilen sandviç paneller endüstriyel yapıların özellikle çatı ve duvar uygulamalarında kullanılmaktadırlar. Poliüretan, reaksiyonunun gerçekleştiği kafa kısmını terkettikten hemen sonra üretilecek panel tipine bağlı olarak seçimi yapılan ve belirli sayıda ve çaplarda delikler içeren borular vasıtasıyla alt sac yüzeyine homojen bir şekilde dağıtılmaya çalışılır. Burada kullanılan borular poker olarak isimlendirilir. Poker tipi ve kalitesinin köpük yapısı üzerindeki etkisi son derece fazladır. Günümüz teknolojisinde kontinü sandviç panel üretiminde metal ya da plastik malzemelerden imal edilmiş hareketli pokerler kullanılmaktadır. (Resim 2)Resim 2. Hareketli poker çalışma prensibi

Bu teknolojiyi kullanan üreticilerin yaşadığı en büyük problem köpük üst yüzeyinde görülen fazla miktardaki hava boşluklarıdır. (Resim 3)
Resim 3. Hareketli pokerle üretilen köpük üst görünüşü

Bu hava boşlukları zamanla bulundukları yerde gazın genleşmesi ya da büzüşmesi sonucu metal yüzeyinde kabarmalar ya da çekmeler şeklinde kendilerini gösterirler. Hareketli pokerlerle gerçekleştirilen bu üretim teknolojisi yerini daha avantajlı ve birçok yeniliğe sahip, özel dizayn edilmiş patentli bir ürün olan sabit (hareketsiz) poker teknolojisine bırakmaya başlamıştır. (Resim 4)Resim 4. Sabit pokerle üretim şekli
Sabit pokerle üretilen köpük hava boşluğu içermeyen mükemmel bir yapıdadır. (Resim 5) Böylece uygulama sonrası kabarma ya da çekme problemleri artık görülmez.Sabit poker teknolojisi her türlü kontinü PUR/PIR sandviç panel üretimini kolaylaştırır, ekonomikleştirir ve kalitesini artırır. Sabit pokerin çalışma mekanizması malzemenin alt sac üzerine homojen bir şekilde dağıtılması esasına dayanır. Böylece poliüretanın yuvarlanması engellenmiş olur. Elde edilen köpük hava boşluksuz ve mükemmel bir yüzeye sahiptir. Köpüğün mekanik özelliklerinde %10-30 gibi gözle görülür iyileşmeler elde edilir. Daha iyi hücre yapısından dolayı ısı iletkenlik katsayısı iyileşir. Çok hızlı bir şekilde üretime başlanmasına imkan verir böylece fireler azalır. Daha uzun ömürlüdür bu sebeple dur kalklar daha azdır. Daha kısa sürede daha fazla panel üretilmesine olanak sağlar. Malzemenin homojen dağıtılması üretim hızının arttırılmasına olumlu katkı sağlar. Üretici firmanın kayda değer miktarda para tasarrufu sağlamasına katkıda bulunur.
Sabit poker kullanılan sistemler hareketli pokerlere nazaran daha fazla havaya ihtiyaç duyarlar.

Genellikle 3-4 Nl/dak. yeterlidir. Bu değer reaksiyon karışımının viskozitesi ve kullanılan pokerin iç çapına göre değişebilir. Sabit pokerlerin ömrü hareketli pokerlere göre çok daha uzun olmakla birlikte karışımın debisi ve viskozitesiyle doğrudan alakalıdır. Karışım kalitesinin bozulmaya başlaması pokerin değişim zamanının geldiğine işaret eder.


Dr.Yener Rakıcıoğlu
Teknik Uygulama Yöneticisi
BASF Poliüretan, Türkiye

Ersin Yıldız
Pazar Geliştirme Teknisyeni
BASF Poliüretan, Türkiye