Poliser'den Su İzolasyon Sistemlerinde Yeni Uygulama

  • Makale
  • Ziyaret: 0
  • İzolasyon, su, poliser
  • Son Güncelleme: 2-06-2014
  •  
    Share on Tumblr       


Yağmur Çavuşoğlu- Case Ar-Ge Sorumlusu / Eren Güz- Ar-Ge Yönetmeni

Poliser PU doğaya ve çevreye saygı politikasıyla, TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri ile birlikte inova­tif fikirler geliştirerek bugüne kadar başarılı birçok proje­ye imza atmıştır. Bunlardan en önemlileri; enerji tasarru­fu sağlayan rigid köpüklerin Türkiye’de üretilmesi ve gün­den güne gelişen inovatif ürünler yelpazesi ile müşteri­ye birçok koşulda çalışma imkânı sunmasıdır. Bugünler­de büyük bir hız kazanan yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji kaybının minimuma dönüştürülmesi tüm dünyanın gündeminde yer almaktadır. Poliser PU güçlü Ar-Ge eki­bi ile enerji yalıtımı uygulamalarına ek olarak, yapı ve in­şaat sektörüne yönelik su yalıtımı uygulamasının ihtiyacı­nı karşılayacak Poliürea sistemlerini bünyesine katmıştır.


Poliürea sistemler, A komponenti diizosiyanat (NCO-R-OCN) prepolimeri ve B komponenti çeşitli amin ve polie­teraminlerden (NH2-R-NH2) oluşan, 2 bileşenli, yüksek sı­caklık (70-90oC) ve basınç (120-200 bar) sprey makineleri ile uygulanan ve genellikle hacimce 1:1 oranında uygula­nan kaplama malzemesidir.


 

Poliürea sistemler Alifatik ve Aromatik olmak üzere 2 çe­şittir:

• Aromatik Poliürea: Yüksek mekanik ve kimyasal daya­nıma sahip ürünlerdir.

• Alifatik Poliürea: UV dayanım ve renk stabiliteleri yük­sek sistemlerdir.

Poliürea kaplamaları, genellikle beton ve çeliğin korozyon aşınmaya karşı korunması ve su izolasyonu amacıyla uy­gulanır. Kullanılan formülasyon ve uygulamalar sayesin­de birkaç saniye gibi çok kısa bir sürede reaksiyonun ger­çekleşmesi büyük bir uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Yüksek esneklik ve aşınma dayanımı özelliklerinden dola­yı poliüreanın geleneksel malzemelere karşı birçok avan­tajı vardır.

 

Poliürea sistemlerinin aşağıda verilen avantajları sayesin­de sprey uygulamalarında kolaylık sağlamaktadır:

• Geniş sıcaklık ve nem aralığında uygulanabilirlik Uy­gulamalarda geniş sıcaklık ve nem aralığı,

• Yüksek termal dayanım ve düşük sıcaklıklarda esnek­lik,

• Mekanik ve kimyasal dayanım,

• Yüksek hidroliz direnci,

• Alifatik sistemlerde UV direnci ve renk stabilitesi,

• Solvent içermeyen çevre dostu sistemler (%100 so­lid sistemler),

• Hızlı kürleşme süresi sayesinde dikey yüzeylerde bile kusursuz uygulanabilirlik,

• Tüm yüzeylere mükemmel yapışma.

Belirtilen bu üstün özellikleri sayesinde poliürea kaplamalar birçok alanda uygulama kolaylığı sağlamaktadır:

• Çatı ve teraslar;

• Yol inşaatları;

• Islak zeminler;

• Uçak hangarları ve marinalar;

• Açık ve kapalı otoparklarda;

• Duvar ve zemin kaplaması;

• Metalin korunmasında;

• Yüzme havuzları ve su olukları;

• Bina temellerinde…

Bu sistemler içerdikleri poliürea miktarlarına göre "hibrit” ya da "saf poliürea” olarak adlandırılırlar. Yapılarında mi­nimum %70 poliürea içeren sistemler "saf poliürea” ola­rak adlandırılabilirler.

Poliser PU olarak geliştirdiğimiz poliüretan sistemlerine bir yenisini daha ekleyerek poliürea teknolojisini aşağıda yer alan çeşitlerle sunuyoruz. Poliser PU olarak kaplama gru­bu ürünlerinde poliürea sistemlerine ek olarak "Poliüretan Sprey Kaplama” uygulamalarını da kullanıcıların hizmeti­ne sunmaktayız;

• Standart Poliürea,

• Hibrit Poliürea,

• Sert Poliürea,

• Esnek Poliürea,

• Poliüretan Kaplama,

• Alifatik Poliürea (UV dayanımlı).

 

Bu ürünlerimiz arasında yer alan poliüretan kaplama %100 poliüretan içerikli olup yine 2-komponentli bir üründür ve Poliürea’da olduğu gibi yüksek sıcaklık ve basınçlı sprey makineleri ile uygulama yapılmaktadır. Hidroliz direnci ve su yalıtımı özellikleri poliürea ile farklılık göstermeyip, me­kanik değerleri arasında bazı farklılıklar gözlenmektedir. Bu farklılıklar bize kullanım alanlarında çeşitlilik sağlamak­tadır. Bunun yanı sıra maliyet açısından da poliüreaya göre avantajlı bir sistemdir. Poliürea, yüksek elastikiyet özelliği sayesinde eğimli, köşeli zeminlerde kullanım alanı sağlar­ken, düz yatay zeminlerde poliüretan kaplama rahatlıkla kullanılabilir.


 

Şekil 2:

(a) Sprey Poliürea ile kaplanmış yüzey,
(b) Sprey Poliüretan ile kaplanmış yüzey,
(c)Poliürea ve Poliüretan Sprey Kaplamaların plakadan alınmış örnekleri.