Poliüretan Endüstrisinde Azeotrop Şişirici Gaz Karışımları

  • Kimyasallar
  • Ziyaret: 0
  • azeotrop Şişirici gaz, poliüretan
  • Son Güncelleme: -/-
  •  
    Share on Tumblr       

Ferhat Yücedağ / İş Geliştirme Müdürü - Kurucu Ortak - Isopol Ayakkabı İnş. Kim. Pet. Ürn. Plas. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Fiziksel şişirici gazlar, inert sıvılar olup reaksiyon exotermisi ile buharlaşarak PU hücreleri içerisinde hapsolur ve ısı yalıtımını sağlarlar.

 

Fiziksel şişirici gazlara örnekler; kloroflorokarconlar (CFC), hidrokloroflorokarbonlar (HCFC), hidroflorokarbonlar (HFC)- 3. nesil şişirici gazlar, sıvı karbondioksit (CO2), C5-hidrokarbonlar, 4. nesil şişirici gazlar ve azeotrop (halojen içeren ve içermeyen) karışımlar olarak sıralanmaktadır. Azeotrop karışım; iki ya da daha fazla sıvının karışım halinde olduğu kaynama noktası sabit olan çözeltidir.

 

CFC ve HCFC gazlarının Montreal Protokolü ile ülkemize ithali yasaklandığından dolayı 2013 yılı itibari ile 3. nesil şişirici gazlara (HFC) dönüşüm olmuştur. HFC’lerin de yüksek GWP’e sahip olmasından dolayı 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren kullanımı yasaklanacaktır (Bknz. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Taslak Yönetmelik). Ayrıca, HFC gazlarının yüksek maliyetlerinden dolayı uygulamalarda kullanım miktarları sınırlı miktarlarda kalmaktadır. HFC bazlı şişirici gazlar C5- Hidrokarbon bazlı şişirici gazlar ile beraber azeotrop karışım oluşturarak günümüzde kullanılsa da 1 Ocak 2017 tarihinde florlu gazların yasaklanması ile Halojen-free Azeopropik karışımlara geçiş yapılmalıdır. Halojen-free Azeotropik karışımlara örnek Tablo 1’de gösterilmiştir. Halojen-free Azeotropik Şişirici Gazlara bir örnek olarak metil format ve n-Pentan’ın ağırlıkça 47,2/52,8 konsantrasyonda olduğu gaz karışımı örnek gösterilebilir. Şişirici gaz miktarının toplam Poliol miktarı içerisindeki karışım oranı aynı molar (0,25 mol) miktarda olacak şekilde, n-Pentan ve metil format’ın (NPT/MFT) farklı molar oranlarda 100 part Polieter Poliol içerisinde kullanıldığı durumdaki PU Köpük yoğunluğu ve Isıl İletkenlik Katsayısı değişimi Şekil 1 ve Şekil 2’de görülebilmektedir.

 

Halogen-free azeotropik karışımlar, C5-hidrokarbon şişirici gazlara nispeten aşağıda belirtilen avantajlara sahiptir:

• Halojen-free azeotrop karışımlar hidrokarbonlara göre daha düşük köpük yoğunluğu ve daha düşük ısıl iletkenlik katsayısına sahiptir.

• Halojen–free azeotrop karışımlar hidrokarbolara göre Poliol ile daha iyi bir karışım ve daha iyi hücre yapısına sahip köpük oluştururlar.

• Hiçbir formülasyon değişikliğine gerek kalmadan CFC- 11 bazlı formülasyonlar gibi çalışılabilmektedir.

• İntegral, microcellular, rigit ve PIR köpükler azeotrop karışımlar ile kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Halojen–free azeotropların yanıcı özelliğe sahip olma gibi bir dezavantajları bulunmakla birlikte günümüzde gerekli güvenlik önlemleri alındığı sürece üllkemizde C5-Hidrokarbonlar güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir.