Poliüretan Hayatımızın Her Alanında

  • Editörden
  • Ziyaret: 0
  • editörden
  • Son Güncelleme: 12-08-2016
  •  
    Share on Tumblr       

Poliüretanın hayatımızdaki yeri ve önemi yadsınamaz boyut­tadır. Her geçen gün poliüretanın içinde yer aldığı, yeni bu­luşlar yapılmakta ve bu buluşlar sonucunda, hayatımızı daha da kolaylaştıran ürünler elde edilmektedir. Buluşların hayata uygulanabilirliği arttıkça, sektörde oluşan pazar, ülke olarak da gelişmemizi sağlamaktadır. Bu gelişim, sektöre hitap eden bir yayın organı olarak bizleri de heyecanlandırmaktadır.

 

Akademisyenlerimizin ele aldığı bilimsel araştırma konuları ve Ar-Ge çalışmalarına bu sayımızda da detaylı şekilde yer verdik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nesrin Hasırcı ve Dr. Aysel Kızıltay’ın ele aldığı, "Kemik Doku Mühendisliği İçin Hazırlanan Biyobozunur Poli(Ester-Üretan) İskeleler” hakkın­daki bilimsel çalışmada; PEU iskele yapıların mekanik özellik­leri ile ilgili bilgiye de ulaşabilirsiniz. İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burhan Ateş, Prof. Dr. Süleyman Köytepe’nin ve öğ­rencilerinin hazırlamış olduğu, "Sakkarit Temelli Biyouyum­lu ve Biyobozunur Yapıştırıcı Poliüretanların Sentezi” başlıklı projenin de sektör için çok yararlı bir çalışma olduğunu dü­şünmekteyim. Diğer akademik çalışmamızda da, Prof. Dr. M. Hakkı Alma, Araş. Gör. Eyyüp Karaoğul ve öğrencilerinin ele aldığı "Sıvılaştırılan Lignoselülozik Atıklardan Poliüretan Tipi Köpük Malzeme Üretimi” çalışmasında da; atık malzemele­rin değerlendirilerek endüstride kullanılabilir bir mühendislik malzemeye dönüştürülmesi ile ilgili çok yararlı teknik makale okuyacaksınız.

 

Fuar özel sayımızın röportajlarında da, Flokser Yönetim Kuru­lu Üyesi Ekin Tükek ve Honeywell firmasının Teknik Müdürü Dave Williams ile gerçekleştirdiğimiz röportajları keyifle oku­yacaksınız.


Sevgiyle kalın...

Serap Tabanlı