Rijit Poliüretan Köpük ile İzolasyon

  • Uygulama
  • Ziyaret: 380
  • otto bayer, konfor, izolasyon, güvenlik
  • Son Güncelleme: 20-01-2017
  •  
    Share on Tumblr       


Alp Sarıcı / Poliser Poliüretan Genel Müdür Yardımcısı - Flokser A.Ş.

1937 yılında Otto Bayer tarafından bulunan poliüretanlar hayatımızın birçok alanında bizlere konfor, izolasyon, güvenlik gibi değerler sağlamaktadır. Genel yapısı itibarı ile çok iyi bir izolasyon malzemesi olarak diğer alternative izolasyon maddelerinin önüne geçmektedir.

 

Kapalı hücreli poliüretan köpüklerle muadili olan polistiren, taş yünü, cam yünü gibi malzemeler ile karşılaştırıldığında en az kalınlık ile eşdeğer izolasyonu poliüretan köpüğün sağladığı ortadadır.

 

Isı izolasyon özelliğinin dışında poliüretan köpüğün diğer öne çıkan özellikleri:

• Dayanıklılık,

• Hafiflik,

• Yüksek mekanik dayanım,

• Geniş sıcaklık aralıklarında boyutsal kararlılık,

• Mükemmel işlenebilirliği,

• Genleşme esnasında neredeyse her yüzeye yapışabilmesi,

• Güvenli kullanım,

• Isı köprülerinin bertarafı,

• İnsan ve çevreye uygunluğu,

• Azaltılmış çevre etkileridir.

Bunun yanında bünyesinde bakteri oluşmaması, haşere ürememesi ve çürüme olmaması ve özellikle sprey uygulamalarda yekpare ve 3 boyutlu yalıtım sağlanabilmesi poliüretanın diğer özelliklerinden sayılabilir.

 

Çevre açısından bakacak olursak Avrupa Birliği’nde yapılan araştırmaya göre enerji ihtiyacının %40’ı binaların ısıtma ve soğutulmasında tüketilmektedir. Anılan enerji miktarının %30’u yeni ve eski binaların uygun bir şekilde izolasyonu ile tasarruf edilebilir. Bu enerji tasarrufuna paralel olarak atmosphere salınan CO2 miktarı azalacak, iklim değişikliğine pozitif katkı sağlanacaktır. Özellikle eski binaların izolasyonunda büyük rol alan sprey poliüretan daha az hacim, kolay ve yerinde uygulama özelliği ile binalar içinde hacim kaybını asgari seviyeye indirmektedir.

 

Enerji balansına örnek verecek olursa 1m2 yüzeye 3 cm kalınlığında püskürtülen 1 kg rijit poliüretan köpüğün üretim, uygulama ve bertarafında toplam açığa çıkan CO2miktarı teorik olarak ortalama 11 kg’dır. Ortalama olarak 50 senede bir binada oluşacak tasarruf ise teorik olarak 800 kg CO2’ye eşdeğerdir. Bu da poliüretanın kendi oluşturduğu CO2 miktarının yaklaşık 80 katını engellediğini göstermektedir. Enerji tasarrufu açısından bakacak olursak poliüretan izolasyon maliyetleri genelde ilk ısıtma sezonunda tasarruf edilen enerji tüketimi ve maliyeti ile kendisini amorti etmektedir.

 

Uygulanan yoğunluğa bağıl olarak genelde hacimsel olarak 20-30 kat genleşen poliüretan köpük sıvı olarak taşınıp yerinde uygulanırsa çevreye, trafiğe ve nakliyeye etkileri daha da yüksek olacaktır.

 

Bu sene kuruluşunun 10’uncu senesini kutlayan Poliser Poliüretan, servis verdiği her sektörde olduğu gibi izolasyon sektöründe de çevre bilinci ve inovasyonları ile sektörün fark yaratan ana oyuncularından biri olmaya devam etmektedir.

 

Pazardaki rekabet şartları ve trendleri göz önüne aldığımızda, Poliser özellikle izolasyon sektörü için geliştirdiği poliüretan sistemlerinde kalite ve ürün özelliklerinin yaratacağı farka odaklanarak, sürdürülebilir bir pazar hakimiyeti için ürün konumlandırmasını devam ettirmekte ve bunu desteklemek üzere Magma Macchine poliüretan makinalarının Türkiye temsilciliğine başlayarak aynı zamanda sektöre poliüretan sistemlerinin dışında poliüretan makinası da tedarik etmektedir.

 

Poliüretan endüstrisinin ihtiyaç duyduğu yüksek ve alçak basınç makinaları yüksek kalite, Poliser güvencesi ve teknik servis hizmeti ile izolasyon sektörüne sunmaktadır. Sprey ve poliürea uygulamaları arasında hızlı geçiş yapabilen Magma makinaları ara transfer pompasına ihtiyaç duymaksızın, düşük enerji tüketimi ile azaltılmış püskürtme kaybı (overspray) ve ısıtmalı hatlar ile daha düşük basınç ve çalışma sıcaklığında optimum uygulamayı sağlamaktadır. Sprey tabancasının bakımı ve değişim çok kolay olması uygulamacılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Sadece 16 A elektrik hattına ihtiyaç duyan Magma makinaları kullanmış olduğu hidrolik sistemler ile daha laminer uygulama sağlamaktadır.

Bunun yanında izolasyon sistemlerinin alt kollarında ozon tabakasını incelten maddeler (OTIM) içermeyen sistemlerin paydaşları tarafından kullanılması için çok yoğun çaba sarf eden Poliser, tüm sistemlerini yeni nesil şişirici ajanlar ile çevre dostu olarak üretip paydaşlarına olabilecek en üstün performanslı sistemleri Poliser teknik servis farkı ile sunmaya devam etmektedir.

 

Özellikle izolasyon gibi hem ülkemiz hem de dünya ekonomisi için çok büyük önem arz eden bir konuda; sektörünün bilinçlenmesi, doğru izolasyon malzemelerinin doğru uygulamalarda tatbik edilmesi ve bu sektördeki uygulama kalitesi ve çevre bilincinin artması için yaptığı çalışmalara devam eden Poliser, pazardaki çevreci ve inovatif pozisyonu ile izolasyon bilincinin artması ve pazarın büyümesine destek olmaya devam edecektir.