Sandviç Panel Poliüretan Köpük Yapısı

  • Nihai Ürünler
  • Ziyaret: 0
  • flokser, poliser, poliuretan
  • Son Güncelleme: 27-08-2013
  •  
    Share on Tumblr       
Sandviç panel, galvaniz sac veya alüminyum levha arasına farklı kalınlık ve yoğunlukta poliüretan uygulanarak imal edilen çatı ve cephe kaplama malzemesidir. Yalıtım malzemesi olarak poliüretan sert köpük kullanılır. Paneller uygulama yerine göre farklı boyutlarda ve yalıtımsal kapasitelerine göre farklı kalınlıkta yapılmaktadır. Hızlı üretim teknolojisi nedeniyle çok kısa bir sürede bir fabrikayı kapatacak kadar duvar (cephe) ve çatı paneli yapmak mümkündür. Sandviç paneller prosesleri nedeniyle üretimlerinde dikkat
edilmesi gereken birçok aşamadan oluşmaktadır. Panel kalitesini belirleyen etmenler, • Kullanılan metalin özellikleri (kalınlığının uygunluğu, iç yüzey astar boyası vb.)

• Poliüretanın özellikleri ( poliüretan sistemin kalitesi)
• Uygulamanın kalitesi (laminatör uzunluğu, pompa
basınçları, corona çalışması vb.)

Üretim kaynaklı sorun yaşamamak için üretim esnasında dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. En çok yaşanılan problem panellerin taşınması esnasında kırılması ve cephe panellerinde kötü bir görüntüye neden olan yarılmalardır. Bu sorunların en büyük nedeni kontak ile jel zamanı arasındaki farkın sabit tutulamamasıdır. Bir başka neden ise poliüretanın yeterince rijit (sert) olmayan yapısından kaynaklı problemlerdir.
Jel ile kontak zamanı arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklayabiliriz:

Kontak zamanı ölçümü: Mix-head‘den önce üst metale bant yapıştır. Bant mix-head’e bağlı bulunan flütün tam orta noktasına geldiğinde kronometre başlatılır ve üst metale yapışmış olan bant, double belt girişinde köpüğün üst metale değdiği noktaya ulaşıp köpüğün içinde kaybolduğunda kronometreyi durdurup okursak bu süre "Kontak Zamanı”dır.

Kontak – jel zamanları arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?
• Kontak anında köpük halen akıcı olmalıdır. (Jel zamanından önce)
• Eğer köpük üst metale çok erken ulaşırsa, hücre yapısı bozulacaktır. Panelin basma mukavemeti kötüleşecektir.
• Eğer köpük üst metale çok geç ulaşırsa, panel tam dolmayacaktır. Köpüğün metale yapışması kötüleşecektir.


Karışım kalitesinden kaynaklanan sorunlar ilk önce kendisini kötü hücre yapısı olarak göstermektedir. Sorunun arttığı dönemler panellerin uygulamalarından sonra ortaya çıkmaktadır. Kötü karışımdan kaynaklı bu yapılarda ısı iletim katsayısı değeri oldukça yüksek çıkmaktadır. Aynı zamanda bu yapılarda boyutsal kararlılık ile ilgili sorunlar çıkmakta ve panelde çökmeler meydana gelmektedir. Yine yapının tam oluşmamasından dolayı köpük basma dayanımları düşük çıkmakta ve panelin yük taşıma potansiyeli düşmektedir. Özellikle kışın karlı geçen bölgelerde çatı panellerinde çökme riski meydana getirmektedir. Kötü hücre yapısı ürünün bütün fiziksel özelliklerini etkilediği için uygulama esnasında mutlaka poliüretanın homojen yapıda olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Karışım kalitesinin bozukluğu basınç kaybından kaynaklı ise metal yüzeye dökülen poliüretan ile üst saca gelen poliüretan arasında fark oluşturur. Alt sacdaki poliüretan da eğer izosiyanat fazla ise yapışma sorunu ortaya çıkar.Bu durumda karışımla ilgili sorun köpükte tam olarak anlaşılmazsa metallerin bir süre sonra yüksek sıcaklık veya çok düşük soğukluklarda poliüretandan ayrılmasına neden olur.
Sandviç panel sistemlerinde poliüretan sisteminin yanlış uygulanmasından kaynaklı en çok görülen sorun kötü hücre yapısı sorunlarıdır. Bunun önüne geçmek için mutlaka uygulama sırasındaki poliüretanın ve makine parametrelerinin kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekmektedir. Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunda firma içerisinde çözüm bulunulamadığı durumlarda hammadde üreticisine veya makine üreticisine hızlı geri dönüşlerde bulunmak çalışma ile ilgili sorunları ortadan kaldıracaktır.Başar Yıldız
Yüksek Kimya Mühendisi
Genel Müdür
Poliser Poliüretan


Eren Güz
Kimyager
Ar-Ge Müdürü
Poliser Poliüretan