Sert Poliüretan (PU) Köpüklerin Kimyasal Kompozisyonunun Analizi


 Sert Poliüretan (PU) Köpüklerin Kimyasal Kompozisyonunun FTIR Mikroskopi ve DRIFTS-IR Kullanılarak Analizi

 

Bu çalışmada sert poliüretan köpüklerin kimyasal kompozisyonu FTIR mikroskopu ve Difüz Reflektans Fourier Transform Spektroskopi (DRIFTS) FTIR kullanılarak ölçülmüştür. Rigid poliüretan köpüklerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan sıcaklık gradyanları köpüğün yatay ve dikey eksenleri üzerinde kimyasal gradyanlara neden olabilmektedir.

 

Tepkimeye girmeyen reaktifler ile yan tepkimelerden ortaya çıkan ürünler köpüğün mekanik dayanımını azaltacak şekilde boşlukların içinde kalabilmektedir.

 

Oldukça kompleks ve heterojen kompozit için sonuç elde edilmiştir.

 

Köpüğün hücresel yapısının kimyasal kompozisyonu çalışılarak gaz ile dolu hücre çekirdeğinin ve hücre duvarının belirgin spektrumu elde edilmiştir.

 

FTIR spektroskopisi, kimyasal kompozisyonlarındaki değişimin hem bulk hem de mikroskopik seviyelerde çalışılması için ideal bir araçtır.

 

Deneysel Koşullar – Reaktifler

 

Piyasada satılmakta olan dökme poliüretan köpüklerin hammaddeleri (Üreticiye göre Parça A ve Parça B olarak gösterilmektedir) kullanılmıştır.

Kesin formülasyon mevcut değilse de;

 

• Parça A diizosiyanat içermekte,

• Parça B poliol, su (üfleme ajanı), bir katalist ve optimize edilen oranlarda önceden karıştırılmış bir sürfaktan içermektedir.

 

Parça A ve Parça B eşit miktarlarda eklenmiş ve karışım üniform bir görünüm kazanana dek karıştırılmıştır.

 

Köpük daha sonra kabarmış ve beş (5) gün süresince bekletilmiştir.

 

FTIR sonuçlarına bakılarak, köpükte üretoneimin benzersiz bağlama işlevinin mevcut olabileceği anlaşılmakta, bu da başlangıç maddelerinin kesin formülasyonları ile ilgili ipuçları vermektedir.

 

Kimyager Onur Erdebil

 

Servis Departmanı Müdür Yardımcısı / Spektroskopi / Ant Teknik

 


 


 

Kaynakça

Shimadzu Pittcon 2015 Poster No. 2250-4P Analyzing Chemical Composition of Rigid Polyurethane (PU) Foams using FTIR

Microscopy and DRIFTS-IR