Yüksek Konforlu Viskoelastik Süngerler

  • Nihai Ürünler
  • Ziyaret: 0
  • basf, g-force, laboratuvar, sunger, viskoelastik
  • Son Güncelleme: 27-08-2013
  •  
    Share on Tumblr       
Viskoelastik sünger ilk olarak 1960’lı yıllarda NASA-AMES laboratuvarlarında astronotların kalkış ve iniş sırasında maruz kaldıkları yüksek G-Kuvvetini dağıtarak azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. 1980’lerin başında NASA viskoelastik süngerlerin ticari olarak kullanılmasına izin vermiştir. İlk ticari uygulamalar tıp alanında olmuş ve hastaların uzun süre hareketsiz bir şekilde yatması gereken durumlarda vücudun belli bölgelerinde oluşan basınç ve kan akışının yavaşlamasından dolayı ortaya çıkan rahatsızlıklar dikkat çekici oranda azalmıştır.

Günümüzde viskoelastik uygulamaları standart uygulamalardan biri haline gelmiş ve sağladığı konfor ve avantajları sayesinde piyasada tercih edilen ürün haline gelmiştir. Viskoelastik süngerlerin karakteristik özelliği, bastırıldıktan sonra yavaş geri dönüşüdür. Viskoelastik yatağa yatıldığında, su yatağına benzer yumuşaklık ve konfor hissedilir. Ardından viskoelastik yatak kişinin ağırlığını dengeleyerek vücudun şekline kusursuz bir uyum sağlar. Bu uyum vücut ağırlığının daha geniş bir alana yayılmasını sağlayarak ve rahatsızlığa neden olabilecek farklı basınç kaynaklarının oluşmasını önleyecektir. Viskoelastik süngerin ısı ile reaksiyona girerek yumuşaması ise süngerin sadece vücuda değdiği yerlerin yumuşamasını sağlayarak konforun artmasını sağlayacaktır.
Basınç dağılım grafiği. Viskoelastik sünger (üstte), esnek
sünger (altta)


Geri dönüş süresi viskoelastik süngerler için en önemli özelliklerden biridir. Bu süre kullanıcının talebine göre değiştiği için subjektif bir parametredir. Bir başka ifade ile en doğru ya da en iyi geri dönüş süresi yoktur. Çeşitli uygulamalar için iki türlü viskoelastik sünger tipi geliştirilmiştir: Pnömatik (fiziksel) viskoelastik sünger ve kimyasal viskoelastik sünger.

Pnömatik Viskoelastik Sünger

Pnömatik viskoelastik süngerler makroskopik özellikleri sayesinde viskoelastik etki gösterirler. Sistem formülasyonunda uygun silikon, katalizör ve diğer eklentileri kullanarak arzu edilen özelliklere ulaşmak mümkündür.

Kimyasal Viskoelastik Sünger

Kimyasal viskoelastik süngerlerin viskoelastik etkisi; Pnömatik viskoelastik süngerlerden farklı olarak, makroskopik değil mikroskobik seviyedeki dönüşümlerden kaynaklanmaktadır. Moleküler seviyede poliüretan polimer yapısındaki değişim ve geri dönüş mekanizması bu nedenle önem kazanmaktadır. Bu tür viskoelastik süngerlerde, viskoelastik etkinin kaynağı serbest halde ve yük altındaki bu değişimlerdir.

Viskoelastik Sünger Üretimi
Viskoelastik süngerler zorlu formülasyon ve prosese sahiptir. Örneğin, formülasyondaki ufak değişiklikler son ürünün, sertlik, esneklik, geri dönüş süresi gibi konforu direk etkileyen özellikleri değiştirerek ve son-kullanıcı memnuniyetini belirler. Viskoelastik sistem formülasyonların aşırı hassaslığı, üretim koşullarının sürekliliği ve sonuçların tekrarlanabilirliği konusunda da problemlere neden olabilir. Bu noktada kalite kontrol prosedürlerine dikkat edilmesi uygulama performansı için kritik bir başlıktır. Viskoelastik süngerlerin fiziksel özelliklerinin zaman ile değişmesi esnek süngerlerde kullanılan yöntemlerin aynen kullanılmasının önüne geçmektedir. Viskoelastik süngerler için özel kalite kontrol prosedürleri geliştirilmelidir. Başarılı ürünler için sünger üreticileri ve kimyasal sistem sağlayıcılarının yakın işbirliği içerisinde olması gerekmektedir.


Barbaros Reis
Market Geliştirme Teknisyeni
BASF Türkiye