Fonksiyonel, Dekoratif ve Uzun Ömürlü Kaplamalar

Sprey Poliürea, A komponenti prepolimer MDI lardan B komponenti amin ve polieteraminlerden oluşan, çok yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip, çok hızlı kürleşebilen bir kaplama ve yalıtım malzemesidir.

Poliüretanda Alternatif Sistemler

Sektörde yaygın olarak kullanılan HCFC – 141B gazının tek alternati görülen yüksek yatırım maliyetleri gerektiren Pentane gazının tek ve en iyi alternatif olmadığını karşılaştırmalarla ortaya koymaktır.

Sert Köpük (Rigid) Sistemleri

Esas itibariyle izolasyon (yalıtım) amacına yönelik olarak üretilen sistemlerdir. Dolgu ve ambalaj amaçlı üretilen sistemlerden düşük yoğunluklu köpükler üretmek mümkündür. Poliol sistem ve polimerik izosiyanat (PMDI) karışımı,…

Polyester Polyoller ve Polyester Polyol Bazlı Sistemler

Poliüretan sektöründe olan herkesin bildiği üzere rigid, flexiable ve diğer tüm akla gelen sistemler için yapılan tüm formülasyonlar da baz polyol dediğimiz komponentler mutlaka yer alır. Bu baz polyolleri ana olarak iki temaya ayırabiliriz.